I dag var i i lokalerne i stedet for i gymnastiksalen. Vi startede med at snakke om sommerlejren(spejdernes lejr) og omhvem der skulle lave hvilket mad. Det gjorde vi i ca. godt og vel en halv time. Efter det pakkede vi patruljekasserne og sørgede for at de var okay. Det gik fint til at starte med, men som tiden gik blev folk mere og mere urolige og begyndte at kravle ned i kasserne;) Vi fik pakket det hele og lavet en indkøbsliste over de ting vi mangler. Så afsluttede vi egentligt bare mødet og sagde pænt farvel.