Villiam skriver:

i dag forberedte vi til næste gang hvor vi skal lave nogen poster til juniorene omkring førstehjælp, vi blev in delt i grupper på to, det vil sige at vi var tre grupper, hvor vi fik en situation hver som vi skulle samarbejde på at lave.
Emnet var vind som f.eks. orkaner eller tyfoner.