hej dagbog idag skulle troppen to og to værd fromføre en førstehjælps post for juniorene. Der var udvalgt 6 forskelige emner med konteksten tyfoner og cykloner. Så værd spejder fik ud delt et emne som fx. drukne ulykker og så var det op til den individuelle at fremføre et senarie hvor juninorene rede den tilskadekomne.

Så gik det igang med værd vores post. jeg er makker med William og har om strøm skader og dehydrering. Solveg og Olivia har om brækede knogler og kraniebrud. Felix og Adria fremførte sinariet drukneulykke og dybe sår. Hver post skulle vare et kvarter så værd aktivitet vare 7-8 minutter. jeg skal spille dehydreret fordi alle vandrør i om egnen var sprunget, så dehydreret at man skal bruge et drop, får kroppen kan op tage vand igen. William lod som om han havde fået et hærdejanfald pga. strømsjok.